search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Råslätts Haga 2:1, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 19 september 2019 om positivt planbesked för Råslätts Haga 2:1, Jönköping.

Ansökan avser att minska/ta bort prickmark i aktuellt områdes västra del genom en ändring av gällande detaljplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 4, 2019
Granskning: Kvartal 1, 2020
>> Samråd: Kvartal 4, 2019Handlingar

Översiktskarta