search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 mfl, Munksjöstaden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är den andra etappen för Munksjö fabriksområde.

Detaljplanen en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön enligt fördjupningen av översiktsplanen Ramprogram för Södra Munksjön och den tematiska översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. 

Tidplan

Laga kraft: kvartal 1, 2019
Antagande: kvartal 4, 2018
Granskning: kvartal 3, 2018
> Samråd: 21 juli 2016– 2 september 2016

Detaljplan för kv 10 & 11 vann laga kraft den 21 april 2017.

 

Frågor besvaras av Joel Johansson, planarkitekt, tel.10 51 27 eller e-post: joel.johansson2@jonkoping.se

Översiktskarta