search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Åkerärten 1 & 2 Rosenlund

Detaljplanens syfte är att reglera bebyggelsen på fastigheterna Åkerärten 1 och 2.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som syftar till att reglera bebyggelsen på Åkerärten 1 och 2.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 18 juli – 14 september 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. OBS! Öppet mån-fre 08.00-16.00 juni-augusti.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 14 september 2018. Ange diarienummer: 2015:21 Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft:   Höst/vinter 2018, om planen inte överklagas.
Antagande:  Höst 2018
>> Granskning: 18 Juli-14 september 2018
Samråd: 13 juli- 28 september 2015

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 267 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 74.1 kB)

Bilagor

Geotekniskt utlåtande (pdf, 4.2 MB)

Kontrollprogram (pdf, 4.2 MB)

Behovsbedömning (pdf, 62.1 kB)

Tidigare handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 230.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 62.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 53 35

 

Översiktskarta