search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Åkerärten 1 & 2 Rosenlund

Detaljplanens syfte är att reglera bebyggelsen på fastigheterna Åkerärten 1 och 2.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som syftar till att reglera bebyggelsen på Åkerärten 1 och 2.

Detaljplanen har varit ute på samråd. Just nu pågår ytterligare utredningsarbete. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under våren 2018.

Tidplan

Laga kraft:   Höst/vinter 2018, om planen inte överklagas.
Antagande:  Höst 2018
Granskning: Vår 2018
Samråd: 13 juli- 28 september 2015

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 230.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 62.1 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Klara Alexanderson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

klara.alexanderson@jonkoping.se


Översiktskarta