search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen, Jönköpings kommun.

Planens syfte är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrumverksamhet, vård samt skol- och förskoleverksamhet.

Förslaget utgör en andra etapp för Strandängen. Fastigheten Kortebo 4:9 m.fl ligger på den västra sidan om Vättern, öster om Kotrebovägen mot Bankeryd samt avgränsas i norr av Ek­lundshovs koloniområde. Planområdet är beläget cirka 5 km nord­väst om Jönköpings centrum.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 20 juni 2018.

 

Tidplan

Laga kraft: Sommar 2018
>> Antagande: 20 juni 2018
Granskning: 4 april - 4 maj 2018
Samråd: 2017-09-06–2017-11-01

 

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 35.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningsutlåtande kan begäras ut via stadsbyggnadskontorets diarium genom mailadress stadsbyggnad@jonkoping.se

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 32.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

 

 

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 53 35

 

Översiktskarta