search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, i Taberg

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av bostäder.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus på del av fastigheten Tahe 1:66 i Taberg.

Detaljplanen var ute på samråd i juni - september 2016. Just nu pågår ytterligare utredningsarbete. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under vår/sommar 2018.

Tidplan

Laga kraft: höst/vinter 2018
Antagande: höst 2018
Granskning: sommar 2018
Samråd: 29 juni - 22 september 2016

 

Samrådshandlingar

Bilagor

Översiktskarta