search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Tahe 1:66, Taberg, Jönköpings kommun

Skiss över området.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för en byggnation av ca 130 bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Tahe 1:66. Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 4, 2019
>> Granskning: 6 juli – 10 september 2018
Samråd: 29 juni – 22 september 2016


Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.3 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 164.8 kB)


Tidigare handlingar

Plankarta (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivning (pdf, 8.4 MB)

Behovsbedömning (pdf, 111.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 59 27

 

Översiktskarta