search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 18 juli – 3 september 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. OBS! Öppet mån-fre 08.00-16.00 juni-augusti.

Tidplan

Laga kraft: oktober 2018
Antagande: september 2018
>Granskning: 18 juni- 3 september 2018
 Samråd: 13 december 2017– 19 januari 2018

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 233.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 1.9 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 99 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Plankarta (pdf, 208.2 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 56.1 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 53 35

 

Översiktskarta