search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 december 2017– 19 januari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter
Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 19 januari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: juni 2018
Antagande: maj 2018
Granskning: mars 2018
> Samråd: 13 december 2017– 19 januari 2018


Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 208.2 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 56.1 kB)

Bilagor

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Grundkarta (pdf, 181 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Klara Alexanderson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

klara.alexanderson@jonkoping.se

 

Översiktskarta