search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Flora 5 Liljeholmen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Flora 5.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, ska möjliggöra för byggnation av ett flerbostadshus i fem våningar på fastigheten Flora 5.

Tidplan

Laga kraft: oktober 2018
Antagande: september 2018
Granskning: juni-september 2018
> Samråd: 13 december 2017– 19 januari 2018

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 208.2 kB)

Planbeskrivning (pdf, 2.3 MB)

Behovsbedömning (pdf, 56.1 kB)

Bilagor

Trafikbullerutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 2 MB)

Geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Grundkarta (pdf, 181 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Klara Alexanderson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

klara.alexanderson@jonkoping.se

 

Översiktskarta