search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Skålen övre 16 Bymarken Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Planförslaget möjliggör ändrad användning på delar av Bymarken 1:1, från allmän plats till kvartersmark med användning bostad. Användningen på fastigheten Skålen Övre 16 är oförändrad men planförslaget möjliggör en ökad exploatering samt en korrigerad byggrätt. Genomförandet av planen innebär att befintliga byggnader inom planområdet rivs och att två flerbostadshus med totalt 36 lägenheter samt ett garage i två plan kan byggas.

Tidplan

Laga kraft: mars 2018 (förutsatt att inte planen överklagas)
Antagande: februari 2018
 > Granskning: 28 november 2017 - 3 januari 2018
Samråd: 3 maj – 21 juni 2017

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 395.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 319.2 kB)

3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bilagor
Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 283.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.8 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 106 kB)

Kontakt


Planarkitekt

Cecilia Idermark

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

cecilia.idermark@jonkoping.se

 

Översiktskarta