search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22, Huskvarna, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av en förskola.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Folkets park 1 och Gråbo 1:22 i Huskvarna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förskola där det tidigare varit planlagt för folkpark. Tanken är att förskolan ska anpassas efter de förutsättningar som finns på platsen i form av markens lutning och stora vidkroniga ekar. För att passa in i omgivningen föreslås förskolebyggnaden uppföras med träfasad. Detta för att utgöra ett tillskott till miljön i Folkets park där flertalet byggnader är försedda med träfasad i ljusa kulörer.


Tidplan

Laga kraft: Vinter 2018 - 2019
Antagande: Vinter 2018
Granskning: Sommar 2018
> Samråd: 7 februari - 21 mars 2018

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 354.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5 MB)
(pdf, 5 MB)

Bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Linn Svahn

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

linn.svahn@jonkoping.se

 

Översiktskarta