search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hälsan 2 mfl, på Väster i Jönköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bl.a. bostäder, kontor, skola och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet består av delar av kvarteret Hälsan och är beläget på Väster.

Detaljplanen var ute på samråd i juni - september 2016. Just nu pågår ytterligare utredningsarbete. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under våren 2018.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 111.3 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 53 35

 

Översiktskarta