search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hälsan 2 mfl, på Väster i Jönköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bl.a. bostäder, kontor, skola, vård- och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet består av delar av kvarteret Hälsan och är beläget på Väster.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 24 oktober – 21 november 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 november 2018. Ange diarienummer 2015:47 vid ev yttrande. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 268.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 111.3 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 50 00

 

Översiktskarta