search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hälsan 2 mfl, på Väster i Jönköping

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bl.a. bostäder, kontor, skola, vård- och centrumverksamheter.

Detaljplaneområdet består av delar av kvarteret Hälsan och är beläget på Väster.

Detaljplanen har delats upp i etapper och förslaget för Hälsan 2 kommer att ställas ut för en ny granskning.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1-2, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
>> Granskning 2: Kvartal 4, 2019
Granskning: 24 oktober - 21 november 2018
Samråd: 1 juni - 30 augusti 2016

 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.4 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 268.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 111.3 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 50 00


Översiktskarta