search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Odensjö 7:7, Barnarp, Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Odensjö 7:7. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Just nu pågår det fortsatta arbetet med detaljplanen för att skicka ut den på granskning.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2019
>> Samråd: 13 mars - 22 april 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.7 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 403.6 kB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 125.8 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 4.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 39.2 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta