search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 4) inom stadsdelen Kungsängen

Kungsängen, Vingpennan etapp 3.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för fortsatt bostadsbebyggelse på Kungsängen där nu arbetet är påbörjat med etapp 4 av detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad av bostäder samt kommunala gator, torg och parkytor på Kungsängen.

Samtliga etapper för utbyggnaden på Kungsängen togs för samråd under 2013 där etapp 4 utgör en del av det tidigare planområdet. Etapp 4 planeras att gå ut på markanvisning.

Plalnarbetet för etapp 4 har påbörjats men är i tidigt skede och inväntar markanvisning för fortsatt arbete.

Tidplan, etapp 4

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
Samråd: 24 juni - 13 september 2013

Planen för etapp 3 fick laga kraft 21 september 2018.


Antagandehandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 989.9 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.8 MB)

Granskningsutlåtande
öppnas i nytt fönster
(pdf, 62.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivning
öppnas i nytt fönster
(pdf, 9.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 3

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 991 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.2 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 67.7 kB)

Antagandehandlingar etapp 1

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 575.5 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 10.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 84.2 kB)

Antagandehandlingar etapp 2

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11 MB)

Granskingsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 68.7 kB)

 

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mats Davidsson

036-10 50 00