search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ekhagen 2:1, Ekhagen, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av studentbostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Ekhagen 2:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder där det tidigare varit planlagt för industriändamål. Tanken är att studentbostäder, främst bestående av smålägenheter, ska byggas.

Tidplan

Laga kraft: våren 2019
Antagande: våren 2019
Granskning: hösten 2018              
>Markanvisning: vecka 21 – vecka 46
 Samråd: 4 oktober – 27 oktober 2017

Aktuella handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 118.3 kB)

Bilagor

Kontakt


Planarkitekt

Mattias Bustos

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

mattias.bustos@jonkoping.se


Översiktskarta