search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj.

Planområdet sträcker sig längs Hamngatan, väster om Munksjön, och är cirka 0,6 ha. Området består idag av vägområden, parkeringsplatser och det gamla stationshuset. Vägområdena och stationshuset kommer att kvarstå, men parkeringsplatserna kommer att ersättas med en kontorsbyggnad och en park.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadens volym hämtar sitt formspråk från Bastionsparkens geometri, vilken i sin tur hämtat hämtat formerna från lämningen efter bastion Carolus.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 29 november 2017 - 19 januari 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00. (OBS sommartid andra tider under viss period)

Synpunkter
Eventuella synpunkter skall skriftligen vara stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 
19 januari 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: juli 2018
Antagande: juni 2018
Granskning: mars 2018
> Samråd: 29 november 2017 - 19 januari 2018

Aktuella handlingar
Bilagor

Grundkarta (pdf, 325.9 kB)

Geoteknisk utredning (pdf, 1.8 MB)

Geotekniskt PM (pdf, 652.7 kB)

Parkeringsutredning (pdf, 1.5 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 4.2 MB)

Kontakt


Planarkitekt

Martin Månsson

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

martin.mansson@jonkoping.se  

Översiktskarta