search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Klubban 3, Kniven 4-5, Karlsborg 4-6 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Klubban 3, Kniven 4-5 och Karlsborg 4-6 i Jönköping.

Ansökan avser ändring av detaljplan för att möjliggöra inredning av vindar till lägenheter.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: 
Antagande:
Granskning: 
Samråd:


Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 53 35

Översiktskarta