search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lekeryd 2:3 mfl, Lekeryd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bl.a. bostäder samt en förskola.

Detaljplanen har varit ute på samråd. Just nu pågår ytterligare utredningsarbete då beslut fattats att minska på planområdet. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under hösten 2018.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Vår 2019
Antagande: Vinter 2018
Granskning: Höst 2018
Samråd: 2016-06-03 – 2016-09-02

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.4 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

 

Översiktskarta