search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lekeryd 2:3 mfl, Lekeryd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bl.a. bostäder samt en förskola.

Detaljplanen har varit ute på samråd. Just nu pågår ytterligare utredningsarbete då beslut fattats att minska på planområdet. Förslaget beräknas skickas ut på granskning under sommaren 2019.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2019
Samråd: 3 juni - 2 september 2016

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.4 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

 

Översiktskarta