search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för livsmedelshall på del av Dalvik 1:1

Begäran har inkommit till tekniska kontoret om möjligheten att förvärva del av Dalvik 1:1 i syfte att uppföra en livsmedelshall. Etableringen är inte förenlig med gällande plan, som anger parkmark, varför en ny detaljplan krävs. Detaljplanens syfte är därför att möjliggöra uppförandet av en livsmedelshall.

Arbetet med denna detaljplan är just nu pausad.

Tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning:
Samråd: juni-augusti 2012

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 656.3 kB)

Kontakta oss