search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl.

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra ett nytt centrum- och bostadskvarter samt en ny entré till Konsum i Norrahammars centrum. I planen ingår även omgivande allmänna ytor där det skapas en gata mellan Georgslid och Villagatan samt en torgyta mellan det nya kvarteret och Norrahammars kyrka.

Tidplan

Laga kraft: november 2017
Antagande: oktober 2017
Granskning: september 2017
Samråd: 26 april - 21 juni 2017

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd 26 april - 21 juni 2017 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Samrådsmöte kommer att hållas 11 maj 2017 kl. 18:30 i Norrahammars Folkets hus. 

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 21 juni 2017. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Översiktskarta