search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 43:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.

 

Tidplan

 Laga kraft: Juni 2018 (om inte planen överklagas)
> Antagande: 17 Maj 2018
 Granskning: 20 Februari- 14 Mars 2018
 Samråd: 3 maj - 28 juni 2017

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 maj 2018.

 

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 298.8 kB)

Planbeskrivning (pdf, 7.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 106.4 kB)


Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta (pdf, 299.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 94.9 kB)

 

Samrådshandlingar

Plankarta (pdf, 237.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 10.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Servicetelefon (kl. 9-14)

Planarkitekt

Klara Alexandersson

036-10 53 35

 

Översiktskarta