search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Norrahammar 43:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av hem för vård och boende.

 

Synpunkter

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning till och med den 14 mars 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08.00-17.00.

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 14 mars 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

 Laga kraft: Maj 2018 (om inte planen överklagas)
Antagande: April 2018
 >Granskning: 20 Februari- 14 Mars 2018
 Samråd: 3 maj - 28 juni 2017

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 299.9 kB)

Planbeskrivning (pdf, 9.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 94.9 kB)

Bilagor
Tidigare handlingar

Plankarta (pdf, 237.4 kB)

Planbeskrivning (pdf, 10.8 MB)

Översiktskarta