search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Örserum 3:11 m.fl. i Örserum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av två flerbostadshus som ska fungera som seniorboende.

Ansökan avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.

Det utpekade området är beläget i Örserums centrala tätort och har god kontakt med befintlig tätortsbebyggelse. Området är även beläget intill befintlig kollektivtrafiklinje, vilket innebär att ansökan går i linje med kommunens viljeinriktning gällande ny bebyggelse.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 2, 2020
Samråd: Kvartal 4, 2019


Handlingar

Översiktskarta