search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Överläraren 4, Råslätt, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 om positivt planbesked för Överläraren 4.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av förskola med 8 avdelningar, norr om Råslättsskolan.

Arbetet med detaljplanen är startat men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 2, 2020
Samråd: Kvartal 4, 2019


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta