search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Skeppet 1 och 2 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Skeppet 1.

Ansökan avser ändring av detaljplan för att möjliggöra inredning av vind med lägenheter.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta