search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för skola och förskola på Månsarp 1:60 m.fl. i Månsarp, Jönköpings kommun

Vybild på hur förskolan planeras att se ut.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en ny förskola, och i förlängningen utbyggnad av Månsarpsskolan.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Månsarp 1:60 med flera. Planen syftar till att möjliggöra ny förskola i två plan söder om det befintliga skolområdet. Byggrätten inom det befintliga skolområdet utökas så att Månsarpsskolan på sikt kan byggas till. Planförslaget syftar även till att säkerställa varsamhet avseende befintlig kulturhistoriskt intressant bebyggelse och att tillkommande bebyggelse anpassas till kulturmiljön.

Detaljplanen fick laga kraft 18 oktober 2019.


Tidplan

>> Laga kraft: 18 oktober 2019
Antagande: 19 september 2019
Granskning: 25 juni - 13 augusti 2019
Samråd: 13 mars - 22 april 2019


Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.1 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 538.3 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 64 kB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 12 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 11.8 kB)

Samråd

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 518.9 kB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 87 kB)

Granskning

Planbeskrivning (pdf, 4.1 MB)

Plankarta (pdf, 538.1 kB)

Samrådsredogörelse (pdf, 83.3 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

Översiktskarta