search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Spädbarnet 1 i Öxnehaga

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Planförslaget innebär en byggnation av två punkthus uppförda i 8- 9 våningar vilket ger cirka 68 lägenheter. Inom området finns det idag ingen bebyggelse utan marken utgörs av grönområde, grusytor och asfalterade ytor. Planområdet är sedan 1969 planlagt för allmänt ändamål. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med en förskola, men har stått obebyggd en längre tid tillbaka.

Tidplan
Laga kraft: Juni 2018
>> Antagande: 17 maj 2018
Granskning: 28 februari 2018 – 17 april 2018
Samråd: 3 maj – 3 juli 2017

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 maj 2018.

 

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 265.1 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.5 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 556.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 258.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 329.7 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

 

Översiktskarta