search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Spädbarnet 1 i Öxnehaga

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Planförslaget innebär en byggnation av två punkthus uppförda i 8- 9 våningar vilket ger cirka 68 lägenheter. Inom området finns det idag ingen bebyggelse utan marken utgörs av grönområde, grusytor och asfalterade ytor. Planområdet är sedan 1969 planlagt för allmänt ändamål. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med en förskola, men har stått obebyggd en längre tid tillbaka.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning 28 februari 2018 – 17 april 2018 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter
Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 17 april 2018. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan
Laga kraft: Juni 2018
Antagande: Maj 2018
 > Granskning: 28 februari 2018 – 17 april 2018
Samråd: 3 maj – 3 juli 2017

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 329.7 kB)

Planbeskrivning (pdf, 8.3 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 1.8 MB)

Bilagor
Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 258.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Kontakt


Planarkitekt

Elin Hallström

Servicetelefon (kl. 9-14)

036-10 53 35

E-post

elin.hallstrom@jonkoping.se


 

Översiktskarta