search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Vakten 7 m.fl, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2016 om positivt planbesked för Vakten 7.

Ansökan avser  en ändring av användning i detaljplan för att fortsätta den skolverksamhet som i dagsläget har ett tillfälligt bygglov.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3-4, 2020
Samråd: Kvartal 1, 2020


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta