search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Väster 1:1, fd kvarter Grävlingen, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 om positivt planbesked för Kv Grävlingen, väster Jönköping.

Ansökan avser en utveckling av ett blandstadskvarter innehållande bostäder och kontor.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:
Laga kraft: Ingen tidplan fastställd
Antagande: Ingen tidplan fastställd
Granskning: Ingen tidplan fastställd
Samråd: Ingen tidplan fastställd


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 50 00

Översiktskarta