search
Sök
menu
Meny

Planprogram och detaljplan för Fagerslätt östra del av Stensholm 1:425 m.fl.

Syftet med programförslaget är pröva lämpligheten av ytterligare exploatering i östra delen av Fagerslätt med en blandad bostadsbebyggelse.

Området ges en förhållandevis hög exploatering för att ge bättre förutsättningar för bussförbindelser. Eftersom stadsdelen idag har en förhållandevis liten andel hyres- och bostadsrätter prioriteras dessa ägandeformer i förslaget.

Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft.

Tidplan

>Laga kraft: juli 2016
Godkännande: 18 februari 2016 
Granskning: 16 september - 16 oktober 2015
Samråd: 4 juni 2014 - 27 augusti 2014

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf 2 MB 2016-04-26 18.31
Plankarta.pdf 503.1 kB 2016-04-26 18.31
Granskningsutlåtande.pdf 170.2 kB 2016-04-26 18.31

Utredningar och bilagor

 

Tidigare handlingar

Översiktskarta