search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Älghuvudet 7 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 19 januari 2017 om positivt planbesked för Älghuvudet 7 i Jönköping.

Ansökan avser avstyckning av bostadsfastighet samt nybebyggelse av bostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta