search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Attarp 2:93, Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018 om positivt planbesked för Attarp 2:93.

Ansökan avser att anpassa detaljplanen till efterfrågade kommersiella fastigheter samt byggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms kunna påbörjas 2018 i samband med närliggande plan i området. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta