search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Bankeryd 4:1 mfl, Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 november 2018 om positivt planbesked för Bankeryd 4:1 m.fl.

Ansökan avser att möjliggöra stängning av befintligt plankorsning vid Industrigatan samt anläggning av vändplan på södra sidan järnvägen. 

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta