search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Bottnaryds prästgård 1:52 i Bottnaryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 21 januari 2016 om positivt planbesked för Bottnaryds prästgård 1:52.

Ansökan avser nyproduktion av radhus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta