search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Del av Hedenstorp 1:2 m.fl. (verksamhetsområde Hedenstorp östra och nordvästra)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2016 om positivt planbesked för del av Hedenstorp 1:2 m.fl (Hedenstorp östra och nordvästra).

Ansökan avser planläggning för att möjliggöra ny och byggbar mark för industri- och handelsändamål inom två områden på Hedenstorp.

Handlingar

Översiktskarta