search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Häljaryd 1:299, Tenhult

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 om positivt planbesked för Häljaryd 1:299, Tenhult.

Ansökan avser förtätning och omvandling av fastigheten.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta