search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Öbon 1, Råslätt

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2019 om positivt planbesked för Öbon 1.

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig parkering och istället bygga ett nytt servicekontor för Vätterhem och eventuellt studentbostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta