search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Sjöåkra 1:1, Bankeryd 4:1 och Bankeryds-Nyarp 1:149, Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 november 2018 om positivt planbesked för Sjöåkra 1:1, Bankeryd 4:1 och Bankeryds-Nyarp 1:149.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av vägbro över Jönköpingsbanan.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta