search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete för Utposten 5 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Utposten 5 i Jönköping.

Ansökan avser avstyckning av fastighet för att möjliggöra byggnation av två nya fastigheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.


Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta