search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Hällstorp 1:20 i Jönköping (Hovslätts ängar, etapp 2)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 mars 2016 om positivt planbesked för Hällstorp 1:20 i Jönköping (Hovslätts ängar, etapp 2).

Ansökan avser nybyggnation av småhus och flerbostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta