search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Horstorp 1:2 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 24 augusti 2017 om positivt planbesked för Horstorp 1:2 i Bankeryd.

Ansökan avser att utöka pensionatverksamheten samt stycka av ett antal tomter för bostadsbyggnation.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta