search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Klubban 3, Kniven 4-5, Karlsborg 4-6 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 23 mars 2017 om positivt planbesked för Klubban 3, Kniven 4-5 och Karlsborg 4-6 i Jönköping.

Ansökan avser ändring av detaljplan för att möjliggöra inredning av vindar till lägenheter.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta