search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2016 om positivt planbesked för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo.

Ansökan avser byggnation av skola och förskola.

En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till ca 1,5 år, detaljplanen beräknas därmed kunna vara laga kraftvunnen under 2019 , under förutsättning att den inte överklagas.

Handlingar

Översiktskarta