search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2016 om positivt planbesked för Kortebo 2:113 m.fl. i Kortebo.

Ansökan avser byggnation av skola och förskola.

En detaljplan för området beräknas med normala utredningsbehov och handläggningstider till ca 1,5 år, detaljplanen beräknas därmed kunna vara laga kraftvunnen under 2019 , under förutsättning att den inte överklagas.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3-4, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
Granskning: Kvartal 2, 2019
Samråd: Kvaratal 4, 2018

 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


 

Översiktskarta