search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lappen 16, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 10 september 2015 om positivt planbesked för Lappen 16.

Ansökan avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.

Arbetet med detaljplanen är startat men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft:
Antagande:
Granskning: 
Samråd: 

Handlingar

Översiktskarta