search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Lillegården 8, Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 november 2017 om positivt planbesked för Lillegården 8.

Ansökan avser upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser för att kunna stycka av befintlig fastighet. Detta för att göra om en tvåfamiljvilla till ett parhus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta