search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Odensjö 7:7, Barnarp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 augusti 2016 om positivt planbesked för Odensjö 7:7.

Ansökan avser nybyggnation av bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta