search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Öggestorp 1:22

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018 om positivt planbesked för Öggestorp 1:22.

Ansökan avser en anpassning av detaljplanen för nuvarande samt kommande byggantion.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta