search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Örserum 3:11 m.fl. i Örserum

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 december 2016 om positivt planbesked för Örserum 3:11 m.fl.

Ansökan avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.

Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5- 2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen samt hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Detaljplanen bedöms tidigast kunna påbörjas under 2018.

Handlingar

Översiktskarta