search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Slåttertiden 1 mfl. Huskvarna

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2016 om positivt planbesked för Slåttertiden 1 mfl.

Ansökan avser detaljplan för flerbostadshus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2019. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta