search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Vakten 7, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2016 om positivt planbesked för Vakten 7.

Ansökan avser  en ändring av användning i detaljplan för att fortsätta den skolverksamhet som i dagsläget har ett tillfälligt bygglov.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta