search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 i Bankeryd

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av två flerbostadshus samt verksamheter i bottenplan på en av fastigheterna. Planområdet ligger i centrala Bankeryd.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Attarp 2:425 och 2:93. Detaljplanen syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder för att komplettera kvarterstrukturen på fastighet Attarp 2:425 samt bostäder och verksamhet på fastighet Attarp 2:93. I samband med byggnationen kommer det befintliga torget att påverkas, där åtgärder kommer att behövas. En utformning av torgytan kommer att bearbetas fram till planens granskningsskede.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 25 januari – 20 mars 2019 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: 19 februari 2019
Tid: kl. 18:30
Plats: Attarpsskolans aula, Attarpsvägen 7

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 20 mars 2019. Ange diarienummer 2016:166 vid ev yttrande. Adress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
Antagande: Kvartal 3, 2019
Granskning: Kvartal 2, 2019
>> Samråd: 25 januari - 20 mars 2019

 

Aktuella handlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 7.3 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 532.7 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Joakim Kjell

 

Översiktskarta