search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplaneplanarbete Attarp 2:425 i Bankeryd

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 november 2016 om positivt planbesked för Attarp 2:425.

Ansökan avser nybyggnation av bostäder. En byggnad i 4 våningar för bostäder i karaktär och höjd likt postgatan 2. 16-18 bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 -2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta