search
Sök
menu
Meny

Kaxholmen, kommundelsutveckling

Kaxholmen är en kommundel nordost om Jönköping som ligger bredvid Landsjön.

Samhället ligger ca 16 km från centrala Jönköping. Kaxholmen hade 1 623 invånare 2017-12-31 och 90 procent av dem är bosatta i småhus. Orten har mycket barnfamiljer och liten andel pensionärer jämfört med genomsnittet i Jönköpings kommun.

I Kaxholmen finns dagligvarubutik, pizzeria och en del specialvaruaffärer. Här finns bra kollektivtrafik, ett rikt föreningsliv, närhet till naturen och kommunal badplats i Landsjön.

Utvecklingsgruppen

Vilande

Genomförda projekt

  • Stöd till permanentande av MTB-banan
  • IK Vista fick ekonomiskt stöd för att anlägga ny parkeringsyta 2016
  • Bänkbord vid boulebanan 2014
  • Redskapsbod vid boulebanan 2011
  • Sand till badplatsen 2011

Investeringsprojekt 2009-2010

  • Lekställning, beachvolleybollplan, sand och grillplats vid Hunnerydsbadet
  • Välkomstportalen ”Kaxholmen” vid ICA
  • Anslagstavla och informationsskylt vid ICA
  • Lekställning och markarbeten vid lekplatsen på Sörängsvägen
  • Gång- och cykelväg längs med Tunnlandsvägen