search
Sök
menu
Meny

Skärstad, kommundelsutveckling

Kommundelen Skärstad ligger 22 km nordost om Jönköping.

Här bor 1946 personer i samhället och den omkringliggande landsbygden, (2017-12-31). Bebyggelsen består till 85 procent av småhus och antalet hyresrätter har ökat. Området har mer barnfamiljer och färre pensionärer än genomsnittet i kommunen.

Kollektivtrafiken fungerar bra, byggvaruhandel, många småföretag, äldreboende, förskola och skola finns. Närmaste dagligvaruhandel finns i Kaxholmen.

Utvecklingsgruppen

Vilande

Exempel på genomförda projekt

  • Tillsammans med Kaxholmen, Ölmstad, Gränna, Örserum och Adelöv har en cykelutflyktsled arbetats fram. Turista på hemmaplan inom Biosfärområdet östra Vätterbranterna bland sevärdheter och rastplatser
  • BMX-bana anlades på kommunal tomt (tas bort hösten 2018)
  • Aktivitetsparken - Rönnarna i aktivitetsparken planterades om och pergolan förstärktes och ytterligare en lekställning tillkom.
  • Bollplan - Bollplanen vid skolan gjordes klar och mål sattes upp.
  • Ljuspelare - Ljuspelaren med texten Skärstad vid rondellen.
  • Isbanan - Ytan har rätats upp, försetts med mer grus, en ombytarbänk och bättre belysning.
  • Aktivitetspark - Aktivitetsparken innehåller sandlåda för de mindre barnen, gräsyta för lek och bollspel, bord och bänkar, en pergola, asfaltsyta för inlines och basket, grusyta där man kan mäta upp en bouleplan och gung- och klätterställningar.
  • Passage - För gående och cyklister har en passage byggts över Grännavägen i höjd med gångvägen ned mot Larssons väg.